ตัวอย่างชุดคิทที่ลูกค้าประกอบ


Cessna Skylane 182

ประกอบโดย คุณ วสุ


Cessna Caravan 208B

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ใหญ่


Cessna 182

ประกอบโดย คุณชาคริต
(ลงเครื่อง .09)


Cherokee

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cherokee

ประกอบโดย ภรรยา คุณ ปริญญา
(ภรรยา คุณปริญญาไม่เคยประกอบเครื่องบินมาก่อน แต่มีความมุ่งมั่น ทำจนสำเร็จดังภาพ)


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ขจรศักดิ์ (พี่แก้ว) ลงเครื่อง .15
ขั้นตอนการออกแบบ CAD/CAM + ทำต้นแบบ เบื้องต้นแบบพอสังเขป


1. หารูปเครื่องบินจริงในมุมต่างๆให้มากที่สุด รวมถึงข้อมูลเช่นความยาวปีก ความยาวลำตัว ฯลฯ ให้มากที่สุด

 


2. ถอดแบบ In Scale เช่น มุมปีก ความกว้าง-ยาว-สูง มุมใบพัด-ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

 


3. ปรับแบบ Out Scale เช่น มุมและตำแหน่งใบพัด-ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีจำหน่าย และ ปรับ+ใส่ Alignment ให้เป็นเครื่องบิน R/C เป็นต้น

 


4. ปรับโครงสร้างต่างๆ เพื่อความแข็งแรง-และประกอบได้ง่ายคือต้องมี Guide Lock & Inter Lock

 


5. ถอดแบบแยกชิ้นส่วนต่างๆหาความหนาและชนิดของไม้ เผื่อ Gap จุดที่ต้อง Insert ต่างๆให้ถูกต้อง จัดวาง Lay Out และเขียนโปรแกรมการตัดเฉพาะงานต้นแบบ ( ซึ่งการตัดชิ้นส่วนจะนำเสนอในหัวข้อ ตัวอย่างการผลิตชิ้นงาน )

 


6. ตัดชิ้นงานมาประกอบ ( ถ้าประกอบไม่ลง หรือประกอบแล้วเบี้ยวไม่ตรงต้องกลับไปแก้ตั้งแต่ข้อ 4 และประกอบใหม่อีกครั้ง )

 


7. ถ้าชิ้นงานที่ประกอบแล้วออกมาไม่สวยเหมือนอย่างที่ทาง ผู้ผลิตคาดหวังไว้ จำเป็นต้องกลับไปแก้ตั้งแต่ข้อ 2 หรือ 3 เป็นต้น ( ระหว่างประกอบจะถ่ายรูปแต่ละขั้นตอนเไว้เพื่อจัดทำคู่มือในขั้นตอนต่อไป ) ในภาพลำที่ใส่ สปรินเนอร์ คือลำที่ผ่านการแก้ไข คือตอนแรกส่วนหัวไม่สวยเหมือนดังที่คาดหวังไว้ (คือลำที่ไม่ใส่สปรินนอร์) การแก้ไขซึ่งดูแล้วเล็กน้อยมาก แต่ต้องเสียเวลาไม่น้อยเลย แต่งานที่ได้นั้นมีคุณภาพ+มีเอกลักษณะ + สไตล์เป็นของตัวเอง ที่ไม่ต้องไปลอกเลียนต่างชาติหรือผู้ผลิตรายใดๆ

 


8. ถ้าชิ้นงานผ่าน(ข้อ 7) มาได้ถึงจะประกอบ Set อุปกรณ์ต่างๆเพื่อบินทดสอบให้จบขบวนการ ถ้าบินทดสอบไม่ผ่าน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับไปแก้ตั้งแต่ข้อ 2-3 อีก ครั้ง ในขั้นตอนออกแบบ+ทำต้นแบบถ้าใช้เวลาทำงาน อย่างต่อเนื่องวันละ 8-10 ช.ม.จะทำประมาณ2-3 เดือนถึงจะสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจไว้ จะเห็นได้ว่าการที่จะได้แบบที่ดีลงตัวในทุกๆด้านและได้ลิขสิทธิ์ในแบบที่เขียนขึ้นมา อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น ต้องใช้เวลาและความสามารถส่วนตัวอยู่พอสมควร