ตัวอย่างชุดคิทที่ลูกค้าประกอบ


Cessna Skylane 182

ประกอบโดย คุณ วสุ


Cessna Caravan 208B

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ใหญ่


Cessna 182

ประกอบโดย คุณชาคริต
(ลงเครื่อง .09)


Cherokee

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cherokee

ประกอบโดย ภรรยา คุณ ปริญญา
(ภรรยา คุณปริญญาไม่เคยประกอบเครื่องบินมาก่อน แต่มีความมุ่งมั่น ทำจนสำเร็จดังภาพ)


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ขจรศักดิ์ (พี่แก้ว) ลงเครื่อง .15
ประวัติความเป็นมาชุดคิท Chin Model Air Craft

History
ด.ช.ชินธร อัครพัฒน์ อายุ 14 ปี เมื่อ พ.ศ.2521 กับเรือเดินทะเล ของ บริษัท MARK LINE จำกัด สร้างขึ้นโดยดูจากภาพประกอบของเรือจริงเท่านั้น ทำกับเพื่อนรุ่นพี่ อายุมากกว่า 3 ป

History
ภาพถ่ายปัจจุบันกับเครื่องบินต้นแบบชุดคิท Cessna Caravan 208B

 

 • ด้วยใจรักและได้เข้ามาอยู่ในวงการตั้งแต่วัยเยาว์ ตลอดจนได้เรียนและจบทางด้านงานไม้ฝีมือ โดยตรงจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เพาะช่าง
 • เคยทำงานและดูแลการผลิตเครื่องบินบังคับส่งออกและประกอบเครื่องบินให้กับแชมป์ ทั้งในและต่างประเทศ
 • เคยทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ( บริษัทในกลุ่ม KPN GROUP ) ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้นแบบ ( Prototype Master Model )
 • ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน การสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ 2D , 3D ในระบบอุตสาหกรรม CAD/CAM โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญทีมงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จาก ประเทศ ญี่ปุ่น , เยอรมัน
 • เคยทำสื่อการสอนให้กับบริษัทในกลุ่ม ซีเอ็ด กรุ๊ป เป็น VCD สื่อการสอนการสร้างเครื่องบิน บังคับวิทยุซึ่งได้ออกแบบเองชื่อ Cessna Snoopy 1 ได้รับการตอบรับอย่างดี และมียอดจำหน่าย เกิน 15,000 ชุดจากทั่วประเทศ
 • ชอบเครื่องบิน Scale ไซส์เล็ก แต่หาในท้องตลาดไม่ได้ เลยได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มี มาทำชุดคิท เครื่องบินScale ภายใต้ชื่อ

      Chin Model Air Craft  =  ( Chinnathon – Model – Airplane kit – Handcraft )

 • การที่จะทำชุดคิทให้ผู้อื่นนำไปประกอบและงานที่ได้ออกมานั้นเหมือนต้นแบบนั้น ค่อนข้างยากเป็นงานที่ท้าทายความ สามารถมากกว่าทำขายแบบสวยๆทีละลำอยู่มากๆ

ตรงส่วนนี้จำเป็นต้องอธิบายเพราะยังมีบางท่านไม่เข้าใจว่าทำไม ทำชุดคิทที่ผู้ซื้อไปประกอบเอง จะยากกว่าทำแบบเสร็จพร้อมบิน ส่วนที่ยากก็คือผู้ผลิตต้องคิดและปรับโครงสร้าง ต่างๆให้ทำได้ง่าย โดยยังคงความเป็น Scale และมีรายละเอียดอยู่ ตลอดจนต้องบอกเคล็ดลับ+อธิบายถึงขั้นตอน ที่ยุ่งยากต่างๆ ให้เข้าใจได้โดยง่าย เพื่องานที่ออกมาจะได้สวยมีคุณภาพเหมือนต้นแบบ
ถ้าจะให้เปรียบเทียบสมมุติว่าคุณทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ดี แต่เราไม่ต้องการให้คุณมาทำสิ่งนั้นให้เรา แต่ต้องการให้คุณมาสอน หรือบอกเราให้ ทำในสิ่งที่คุณทำได้ดีนั้น ให้เราทำได้ดี หรือทำได้เทียบเท่ากับคุณ เชื่อว่าคุณคงต้องทำการบ้านหนักกว่าที่จะต้อง มาทำให้เราโดยตรง ต้องคิดต้องเรียบเรียงและอื่นๆอีกมาก ฯลฯ แล้วแต่ความยากง่าย+ซับซ้อนของงานนั้นๆ

 • ในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเข้ามาเล่นมากเด็กอายุไม่ถึง10 ขวบบังคับเครื่องบินได้ดีและ เก่งกว่าผู้ใหญ่อีก แต่ผมไม่ เคยเห็นเด็กหรือเยาวชนสมัยนี้ทำเครื่องบินได้สวยเหมือนผู้ใหญ่ทำเลย จึงอยากจะถ่ายทอดวิธีการสร้างเครื่องบินแบบ สวยๆและเทคนิคงานไม้ที่ได้เรียนรู้มาให้ผู้ที่สนใจ ทดลองทำผ่านชุดคิทแบบต่างๆที่ได้ทำขึ้น ในแบบกึ่งๆสื่อการสอน
 • อยากเห็นคนทำเครื่องบินสวยๆเองมากขึ้นเท่ากับได้มีส่วนพัฒนาวงการ R/C ในประเทศ ชุดคิทของ Chin Model Air Craft นั้นมีจุดเด่นและรายละเอียดที่มากกว่าเครื่อง บินแบบ ARF อยู่พอสมควร ถ้ามีคนทำเองเยอะๆจะทำให้ ทางโรงงานผู้ผลิตต่างๆ คงต้องพัฒนารูปแบบตามขึ้นมา ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคไม่มากก็น้อย 
 • ต้องทำแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือต้องรู้จริงและทำเองในการผลิตทุกๆขั้นตอน และทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ ชิ้นงานที่ถูกต้องและมีราคาขายที่ยอมรับกันได้ และเมื่อสิ้นค้าเป็นที่นิยมและยอมรับ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้
 • เราเป็นผู้ผลิตเล็กๆในประเทศที่ผลิตชุดคิทเครื่องบิน Scale รายแรกและรายเดียว มีความมุ่งมั่นมีสไตล์เป็นของตัวเอง
        แนวทางนโยบายในการสร้างและผลิตชุดคิท
 • ในประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของเครื่องบินบังคับวิทยุ เช่น ญี่ปุ่น , ออสเตรเลีย, อเมริกา และประเทศในแถบ ยุโรป เป็นต้น จะมีอัตราส่วนของนักเล่นที่ชอบประกอบชุดคิท และสร้างเครื่องบินเอง ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอัตราส่วนนักเล่นในประเทศไทย
 • ในประเทศดังกล่าวจะมีชุดคิทแบบต่างๆมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเล่น ซึ่งจะถูกปลูกฝังให้เรียนรู้การสร้างการประกอบ ด้วยตัวเอง ซึ่งเราคงได้เห็นงาน ที่แปลกใหม่ และสุดยอดจากประเทศเหล่านั้นกันอยู่เสมอมาและงานชุดคิทของ Chin Model Air Craft  ได้จัด จำหน่ายอีกทั้งได้รับ การยอมรับจากนักเล่นในประเทศไทยและประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของ  เครื่องบินเล็กอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้เราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและผู้ผลิตสิ้นค้า R/C ในประเทศด้วยครับ
ในฐานะผู้ประกอบการเล็กๆภายในประเทศมีความตั้งใจที่จะสร้างนักประดิษฐ์ และนำเสนอเทคนิค การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุ โดยเริ่มจากการ ทำสื่อการสอนการสร้างเครื่องบินแบบมืออาชีพ ( Cessna Snoopy 1) และต่อมาจนถึงปัจจุบันได้จัดทำชุดคิทเครื่องบิน Scale ในแบบต่างๆในรูปแบบกึ่งสื่อ การสอน ทั้งๆที่พอจะทราบว่านักเล่นส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและคุ้นเคย กับชุดคิทหรือชุดสร้างเครื่องบิน มาก่อนเลย แต่เราในฐานะผู้ผลิตรายเล็กๆที่ มาจากการทำสื่อการสอน มีความยินดีที่จะนำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับท่านและให้เป็นมรดกทางวงการ R/C ต่อไป ( ทางเราไม่มีนโยบายในการทำเครื่องบิน ขายท่านที่ต้องการเพียงบังคับเท่านั้นหรือให้ท่าน ที่รักการบังคับเครื่องบินมานั่งประกอบ-เหลา-ขัด-รีดชุดคิทของเรา ) แต่นโยบาย และแนวทางคือเพื่อเป็นการต่อยอดสร้างความภาคภูมิใจของท่านที่รัก การสร้างเครื่องบิน Scale ด้วยตัวเอง เพื่อวงการ  R/C ในประเทศจะได้พัฒนาดังเช่นประเทศ ที่เป็นต้นกำเนิดของเครื่องบินเล็ก ไม่มากก็น้อย