ตัวอย่างชุดคิทที่ลูกค้าประกอบ


Cessna Skylane 182

ประกอบโดย คุณ วสุ


Cessna Caravan 208B

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ใหญ่


Cessna 182

ประกอบโดย คุณชาคริต
(ลงเครื่อง .09)


Cherokee

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cherokee

ประกอบโดย ภรรยา คุณ ปริญญา
(ภรรยา คุณปริญญาไม่เคยประกอบเครื่องบินมาก่อน แต่มีความมุ่งมั่น ทำจนสำเร็จดังภาพ)


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ขจรศักดิ์ (พี่แก้ว) ลงเครื่อง .15
รายการสินค้า

Cessna 337 Sky Master ( O-2 )

- ความยาวปีก 52 นิ้ว
- ความยาว 39 นิ้ว
- มอเตอร์ BL 2215/1050 KV X 2
- Speed Control 30 A X 2
- Batt Li-Po 11.1V 2200 Mha (20C) X 2
- ใบพัดหน้า GWS 1060
- ใบพัดหลัง APC Pusher 9060
- สปรินเนอร์ 40 ม.ม. (Mini Craft )
...
- ราคาชุดละ 5,650 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

Pilatus Porter PC-6

- ความยาวปีก 44 นิ้ว ลำตัวยาว 31 นิ้ว
- BL 2215 (1050 Kv) หรือเครื่องยนต์ .15
- ใบพัด GWS 9050
- Batt Li-Po 11.1V 2000 Mha
- น.น.พร้อมบิน 740 - 780 กรัม
- วิทยุ 4 C.h. 4 Servo (Aileron ใช้ Servo 2 ตัว)
- ชุดฐานล้อหน้าตามแบบเครื่องบินจริง และโช๊คอัพใช้งานได้จริง
- ชุดล้อหลังเลี้ยวตาม Rudder
- ราคา 3,150 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

Cessna 182

- ความยาวปีก 42 นิ้ว ลำตัวยาว 29 นิ้ว
- BL 2410-12 (หรือประสิทธิภาพดีกว่า)เครื่อง.10-.15
- ใบพัด GWS 9050
- Batt Li-Po 11.1V 2000 Mha
- น.น.พร้อมบิน 680 - 720 กรัม
- วิทยุ 4 C.h. 4 Servo (Aileron ใช้ Servo 2 ตัว)
- ล้อหน้าเลี้ยวตาม Rudder
- ราคา 2,790 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

Piper Arrow Cherokee 3 Turbo

- ความยาวปีก 42 นิ้ว ลำตัวยาว 29 นิ้ว
- BL 2408-21(หรือประสิทธิภาพดีกว่า) เครื่อง.10-.15
- ใบพัด GWS 8060
- Batt Li-Po 11.1V 2000 Mha
- น.น.พร้อมบิน 660 - 720 กรัม
- วิทยุ 4 C.h. 4 Servo (Aileron ใช้ Servo 2 ตัว)
- ล้อหน้าเลี้ยวตาม Rudder
- ราคา 2,790 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

Cessna Caravan 208B (Grand Touring)

- ความยาวปีก 46 นิ้ว ลำตัวยาว 33 นิ้ว
- BL 2410-12 (หรือประสิทธิภาพดีกว่า) หรือ เครื่อง .15
- ใบพัด GWS 9050
- Batt Li-Po 11.1V 2000 Mha
- น.น.พร้อมบิน 740 - 880 กรัม
- วิทยุ 4-5 C.h. 4-5 Servo (Aileron ใช้ Servo 2 ตัว)
- C.h.ที่ 5 ทำหน้าที่ เปิด-ปิด ช่องทิ้งร่มหรือสิ่งของเล็กๆน้อยๆ
- ล้อหน้าเลี้ยวตาม Rudder
- ราคา 3,490 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

Cessna 152 (Semi Scale)
- ความยาวปีก 39 นิ้ว
- ลำตัวยาว 25 นิ้ว
- ภาระกรรมปีก(wing load) 11 ออนซ์ต่อตารางฟุต
- วิทยุ 4 C.H. 5 Mini Servo ล้อหน้าเลี้ยวตาม Rudder
- น.น.พร้อมบินเติม+น้ำมันเต็มถัง 515 กรัม
- เครื่องยนต์ Cox Sure Start .049
- ความจจุถังน้ำมัน 25 C.C.
- ใบพัด + Spinner 6 x 3
- Fight Time 12 นาที
- ใช้เวลาในการประกอบ 12-16 ชั่วโมง
- ราคาชุดคิท 1,890 บาท(ไม่รวมเครื่องชุดยนต์-ชุดไฟ-ค่าจัดส่ง)

Piper J-3 (Semi Scale)

- ความยาวปีก 39 นิ้ว
- ลำตัวยาว 25 นิ้ว
- ภาระกรรมปีก 11 ออนซ์ต่อตารางฟุต
- วิทยุ 4 C.H. 5 Mini Servo ล้อหลังเลี้ยวตาม Rudder
- น.น.พร้อมบินเติม+น้ำมันเต็มถัง 515 กรัม
- เครื่องยนต์ Cox Sure Start .049
- ความจจุถังน้ำมัน 25 C.C.
- ใบพัด + Spinner 6 x 3
- Fight Time 12 นาที
- ใช้เวลาในการประกอบ 12-16 ชั่วโมง
- ราคาชุดคิท 1,890 บาท(ไม่รวมเครื่องชุดยนต์-ชุดไฟ-ค่า จัดส่ง)