ตัวอย่างชุดคิทที่ลูกค้าประกอบ


Cessna Skylane 182

ประกอบโดย คุณ วสุ


Cessna Caravan 208B

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ใหญ่


Cessna 182

ประกอบโดย คุณชาคริต
(ลงเครื่อง .09)


Cherokee

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cherokee

ประกอบโดย ภรรยา คุณ ปริญญา
(ภรรยา คุณปริญญาไม่เคยประกอบเครื่องบินมาก่อน แต่มีความมุ่งมั่น ทำจนสำเร็จดังภาพ)


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ขจรศักดิ์ (พี่แก้ว) ลงเครื่อง .15
ตัวอย่างการประกอบชุดคิท

ตัวอย่างภาพประกอบชุดคิท Cessna 182 และคำอธิบายพอสังเขป
ซึ่งจริงๆ แล้วมีประมาณ 350 กว่าภาพพร้อมคำอธิบาย
***หมายเหตุในตัวอย่างรูปภาพและขั้นตอนจะไม่ต่อเนื่อง

ประกอบ F13 เข้ามาโดยให้เอียงแตะกับ B1ที่เฉียง มารับ(ยังไม่ต้องหยอดกาวกับส่วนที่ติดกับ B1)
ประกอบ P8 ด้านบน และ F6 ตามตำแหน่งได้เลย
ใช้คัตเตอร์เหลาให้เฉียงจากไม้ P6 ด้านในเฉียงออก มาหาเส้นที่ขีดไว้ และใช้กระดาษทรายแต่งให้เรียบร้อย ทั้ง 2 ด้านซ้าย - ขวา
ประกอบ F 14 เข้ามาโดยต้องจัดให้ช่อง หน้าต่างต้องตรงไม่เอียง ซ้ายหรือขวา
จัดวางตำแหน่งให้ตรงกับ F0(อย่าหยอดกาวBP1ด้านที่ติดกับ F0)
รูปด้านข้างที่ติดกาวเรียบร้อยแล้ว

ชุดคิทชุดอื่นๆก็จะแสดงและแนะนำวิธีการประกอบพร้องคำอธิบายในแต่ละขั้นตอนที่ยุ่งยากของ Model นั้นๆ

ตรงช่วงโค้งหลังนี้ต้องใช้กระดาษทรายม้วนกับไม้กลมๆมาค่อยๆขัด
ควรใช้กาว EPOXY แห้งช้าที่มีมาในชุดผสม 2:1มาทาบางๆแล้วทิ้งให้แห้งใช้กระดาษทรายละเอียดลูบเบาให้เรียบก็สามารถทนการรีดและลอกของ Monokote ได้
นำสีดำมาทาที่บริเวรนี้ให้เรียบร้อย
ชิ้นส่วนต่างๆที่ทำเสร็จจะเห็นได้ว่ามีเยอะกว่าเครื่องแบบทั่วๆไป
ประกอบเสร็จเตรียมรีด Monokote
ประกอบเสร็จเตรียมรีด Monokote