ตัวอย่างชุดคิทที่ลูกค้าประกอบ


Cessna Skylane 182

ประกอบโดย คุณ วสุ


Cessna Caravan 208B

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ใหญ่


Cessna 182

ประกอบโดย คุณชาคริต
(ลงเครื่อง .09)


Cherokee

ประกอบโดย คุณ ธวัชชัย


Cherokee

ประกอบโดย ภรรยา คุณ ปริญญา
(ภรรยา คุณปริญญาไม่เคยประกอบเครื่องบินมาก่อน แต่มีความมุ่งมั่น ทำจนสำเร็จดังภาพ)


Cessna 182

ประกอบโดย คุณ ขจรศักดิ์ (พี่แก้ว) ลงเครื่อง .15
มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชุดคิทเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุแบบพอสังเขปก่อน
เครื่องบินบังคับวิทยุจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
 1. ส่วนที่ขับเคลื่อนเครื่องบิน คือ เครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า
  1.1 เครื่องยนต์ = เครื่องยนต์, ใบพัด, ถังน้ำมัน (อุปกรณ์ประกอบคือ สายและปั๊มน้ำมัน, สตารท์เตอร์ + แบตเตอร์รี่และโกล์ปลั๊กจุดหัวเทียนสำหรับสตาร์เครื่อง)
  1.2 หรือมอเตอร์ = มอเตอร์, ใบพัด, สปีดคอนโทรล, แบตเตอร์รี่, เครื่องชารท์แบต
 2. ส่วนที่ควบคุมบังคับ = เครื่องส่ง, ภาครับ, เซอร์โว, แบตเตอร์รี่
 3. ส่วนของลำตัว = ลำตัวเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์ประกอบลำตัว เช่น ลูกล้อ, ฐานล้อ, ชุดเลี้ยวล้อ, คอนโทรลฮอร์น, สายคันชัก, สกรู ต่างๆ เป็นต้น
  3.1 เครื่องบินโฟม (จะเหมาะกับไฟฟ้ามากกว่า) ราคาเริ่มต้นตั้งแต่   8xx -2,xxx บาท
  3.2 เครื่องบินไม้บลาซ่า ( ARF) แบบประกอบเกือบสำเร็จ
  3.3 เครื่องบินไม้บลาซ่า ( Unassembled  Kits ) แบบต้องประกอบเองทั้งหมด
ชุดคิทประกอบเครื่องบินบังคับวิทยุจะแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ด้วยกัน ดังนี้ครับ
 1. Ready To Fly ( R T F ) ชุดคิทแบบนี้ในชุดจะมีอุปกรณ์ดังที่ได้แนะนำมาทั้ง 3 ส่วนดังที่กล่าวมาข้างต้น จัดเตรียมมาให้ครบ แต่ต้องทำการชารท์แบตเตอร์รี่  และจัดการ Set Up อีกเล็กน้อยน่าจะใช้เวลา  ทั้งหมดตั้งแต่เปิดกล่องจนถึงพร้อมบินไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงเป็นอย่างมาก
 2. Almost   Ready To Fly ( A R F ) แบบประกอบเกือบสำเร็จหมายถึงต้องมาต่อปีก-หาง-ลงอุปกรณ์   และ Set Up เองทั้งหมดต้องใช้เวลาประมาณไม่เกิน 10 ชั่วโมงใน การประกอบจะมี ราคาเริ่มต้นตั้งแต่  2,xxx-5,xxx บาท ในขนาดความยาวปีกประมาณ 40 นิ้ว แล้วแต่แบบและอื่นๆ (ชุดคิทแบบนี้อยู่ในส่วนของลำตัวเท่านั้น )
 3. Unassembled Kits  ยังแบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภทดังนี้ (ชุดคิทแบบนี้อยู่ในส่วนของลำตัวเท่านั้นและจะมีราคามากกว่าแบบ ARF ในแบบและขนาดเดียวกันประมาณ 1.5-2 เท่า)
 4. Short Kit ชุดคิทแบบนี้ ในชุดคิทจะมีชิ้นส่วนที่เป็นไม้บลาซ่า-ไม้อัดเบาที่ได้ทำการ ตัดด้วย Laser   CNC – Die Cut ชิ้นส่วนต่างของเครื่องบินรุ่นนั้นๆ ให้ครบ ในส่วนของชิ้นส่วนที่เป็นไม้เท่านั้น  อุปกรณ์อื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นจะไม่มีให้ ผู้ประกอบต้องจัดทำและจัดหาเอาเองทั้งหมด
 5. Complete Kit ในชุดคิทจะมีชิ้นส่วนที่เป็นไม้บลาซ่า -ไม้อัดเบาที่ได้ทำการตัดด้วย Laser – CNC - Die Cut  ชิ้นส่วนต่างของเครื่องบินรุ่นนั้นๆ ให้ครบ และยังจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบลำตัวให้ครบ  (ยกเว้นกาวและฟิลม์ที่ทำสี)   ชุดคิทของ Chin Model Air Craft จะอยู่ในประเภท Complete Kit นี้

  ****  ไม่ว่าจะเป็นชุดคิทแบบ RTF, ARF, Short Kit หรือ Complete Kit  ผู้ประกอบควรมีประสบการณ์ในการประกอบเครื่องบิน-ชุดคิทหรือเคยทำงานไม้หรืองานฝีมืออื่นๆมาบ้าง ส่วนความยากง่ายนั้นขึ้นอยู่กับ แบบรายละเอียดที่ชุดคิทกำหนดมาให้นั้นเป็นอย่างไร ถ้ามีรายละเอียดมากเวลาที่จะใช้ในการประกอบก็จะมาตามรายละเอียดที่กำหนดมามากเท่านั้น

ทำไมต้องซื้อชุดคิท ในเมื่อเครื่องบินแบบ ARF ถูกกว่าและสามารถนำออกไปบินได้ในเวลาอันสั้น

ด้วยเหตุผลมากมายและหลากหลายในการเลือกซื้อเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุสักลำมาทำการบิน แต่ท้ายที่สุดก็มาจบลงที่ คุณได้ในสิ่งที่คุณจ่ายไป

โดยปกติแล้วเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุแบบ ARF จะประกอบโดยการใช้วัสดุที่ถูกที่สุด, ประกอบได้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้ หากผู้ทำการบินไม่เคยประกอบชุด kit มาก่อน ก็อาจไม่ทราบว่าจุดไหนที่ควรมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และเมื่อเครื่องบินประสบอุบัติเหตุสามารถซ่อมแซมให้เหมือนเดิมได้ยาก

ไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องบินแบบ ARF หรือแบบ Kit หากคุณได้ศึกษาทั้งการสร้างเครื่องบินและการบินแล้ว คุณจะบินเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุลำโปรดของคุณได้อย่างสนุก, ปลอดภัยและอยู่กับคุณไปอีกนาน